Korfbalvereniging DVS'69

Door Vriendschap Sterk

Lid worden van DVS'69

Hartstikke leuk als je lid wilt worden van onze vereniging. Om je officieel als nieuw lid in te schrijven kun je het aanmeldingsformulier invullen. Dit kan je doen door het formulier in te vullen wat onderaan deze pagina te vinden is. Vergeet hierna niet een pasfoto op te sturen naar administratie@dvs69.nl!

Contributie

Leeftijd

Betaling per kwartaal

Betaling per half jaar

Betaling per jaar

Kangoeroes

0 t/m 4

€13,50

€27,-

€54,-

Welpen

5 t/m 6 jaar

€21,-

€42,-

€84,-

Pupillen

7 t/m 11 jaar

€34,75

€69,50

€139,-

Aspiranten

12 t/m 15 jaar

€38,-

€76,-

€152,-

Junioren

16 t/m 18 jaar

€48.50

€97,-

€194,-

Senioren

19 jaar en ouder

€58,25

€116,50

€233,-

Recreanten


€13,75

€27,50

€55,-

Niet spelende leden


€10,-

€20,-

€40,-

Niet spelende pupillen + wachtlijst


€7,50

€15,-

€30,-

Donateurs (vanaf)


€7,50

€15,-

€30,-

Betaling kan per: 

* per kwartaal (afschrijvingen op: 1 september,1 november, 1 februari, 1 april);

* per half jaar (afschrijvingen op: 1 september, 1 februari); of    

* per jaar (afschrijving op 1 september).       

De contributie wordt via automatische incasso op de hierboven genoemde data geïncasseerd. Voor meer informatie over de betaling van de contributie en de automatische incasso kan met onze penningmeester contact op worden genomen penningmeester@dvs69.nl

Het lidmaatschap en de contributiebetaling gelden voor een heel seizoen. Beëindiging van het lidmaatscha kan alleen schriftelijk met het uitschrijfformulier (onderstaand) en dient door ons voor 1 juni van het lopende seizoen op het emailadres administratie@dvs69.nl te zijn ontvangen. 

Met de invulling en toezending van het onderstaande aanmeldformulier wordt toestemming verleend voor publicatie van foto's en bewegende beelden op de website of op de facebookpagina van DVS'69, waarop jij herkenbaar in beeld bent. Bij minderjarigen wordt deze toestemming met invulling van de gegevens van de ouder/verzorger gegeven. Als leden en/of ouders/verzorgers bezwaar hebben tegen de hiervoor genoemde publicatie, dan kan dit via secretariaat@dvs69.nl aan het bestuur worden gemeld. Voor het volledige privacy-beleid binnen DVS'69 wordt naar de publicaties op de website van DVS'69 verwezen. 

Lidmaatschap opzeggen

Natuurlijk vinden we het jammer als je besluit om onze vereniging te verlaten. Als we je echt niet kunnen overhalen, dan kun je het hiervoor bedoelde uitschrijfformulier gebruiken. Dit formulier dien je vervolgens te versturen naar administratie@dvs69.nl.

Clubkleding

De clubkleuren van DVS’69 zijn wit (shirt) en blauw (rokje/broekje). Het lid is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de kleding (met uitzondering van het shirt).  Alle leden spelen in shirts, die door sponsors beschikbaar zijn gesteld. Het heeft de voorkeur om deze shirts bij elkaar te houden en gezamenlijk te wassen (om kleurverschil te voorkomen). Voor vragen over de clubkleding kan altijd met de kledingcommissie contact op worden genomen: kleding@dvs69.nl

 

E-mailen
Bellen